"..aku mahu jadi lebih baik walaupun tidak bisa padamkan kesalahan-kesalahan masa lalu.."~Aini Amirah
Amira :): for ILIYA (rumusan)

Sunday, 12 June 2011

for ILIYA (rumusan)

Hasil daripada kajian dan pelaporan yang telah saya jalankan, pelbagai pengajaran dah pemgetahuan yang telah saya kumpul dan pelajari. Antaranya, kerja kursus ini banyak membicarakan tentang latar belakang, peranan dan perkembangan sesebuah institusi pentadbiran tempatan dinegara kita.

Berdasarkan kajian yang saya buat, terdapat pelbagai keistimewaan,kelebihan dan keunikan yang boleh diperoleh daripada institusi pentadbiran tempatan tersebut. Keistimewaan inilah yang telah menjadi kejayaan sesebuah intitusi pentadbiran tempatan dinegara kita.

Kajian ini juga telah mempamerkan semagat yang tinggi oleh kakitangan setiap institusi pentadbiran tempatan apabila mereka sanggup menghadapi pelbagai cabaran dan dugaan ketika mnjalankan tugas. Keadaan ini telah mencerminkan indentiti budaya masyarakat dinagara kita.

Oleh itu, kita sebagai generasi pelapis haruslah bersykur dengan fungsi dan peranan yang oleh institusi pentadbiran tempatan di negara kita. Tanpa institusi tersebut, maka negara kita mungkin tidak akan mencapai tahap kemajuan seperti sekarang ini.

No comments:

Post a Comment